Bilgi
Ana sayfa > Bilgi > İçerik
Trafik ışıkları ne olacak?
- Oct 07, 2018 -

Şu anda, birçok şehir kesişme noktalarında dört yönde olan uluslararası trafik ışıkları kurmuştur. Her bir kesişme noktasında, sırasıyla, sol, düz ve sağa işaret eden üç trafik ışığı vardır. Her ışık kırmızı, yeşil ve sarı sırayla değişir. Bir tarafın kesişimi diğer üç tarafa sürüyor, hepsi de kırmızı ışık durağını takip ediyor, yeşil ışık yanıyor, sarı ışık çizgiyi geçiyor, sarı ışık çizgi durdurma kurallarını geçmiyor.
Orijinal sinyal ışığı, her kavşakta sadece bir sinyal ışığıdır. Doğru yolun sürerken, kırmızı ışığın sola veya düz yola durması prensibini izler ve yeşil ışık her üç yönde de çalışabilir. Bazı yerlerde sol tarafta, sağ ve sol tarafta, kırmızı ışıkta sağ tarafta, sol tarafta ve yeşil ışıkta düz tarafta sürmeniz öngörülmüştür. Bu, tianjin kenti daha önce öngördüğü gibi, sol ve düz bisikletleri engelleme hakkını kullanmaktan kaçınmaktır.
Yeşil ışıkların sola dönmesi ve düz gitmesi yaygın bir uygulamadır.